Aanbevelingen voor organisatoren van vergaderingenHoog- en laagseizoen

Het hoogseizoen voor tolken loopt in West-Europa van maart tot en met juni en van september tot en met december. In het laagseizoen hebben klanten het voordeel van een betere beschikbaarheid van tolken.


Boek op tijd

Bij het organiseren van vergaderingen gebeurt het wel vaker dat pas in laatste instantie aan de tolken wordt gedacht. Hou er echter rekening mee dat tolken in het hoogseizoen weken op voorhand grotendeels volgeboekt kunnen zijn. Voor sommige talencombinaties kan het dan moeilijk worden om nog tolken te vinden. Vergeet ook niet de nodige geluidstechniek te boeken.


Informeer uw tolk

Zoals in alle domeinen kom je maar beter goed beslagen in het strijdperk. Dat geldt ook voor tolken. Voor een optimale tolkprestatie is het belangrijk dat de tolk zich inwerkt in het thema dat op de vergadering aan bod komt. De organisator van de vergadering kan hier een belangrijke bijdrage leveren door documentatie ter beschikking te stellen, zoals Powerpoint-presentaties die op de vergadering zullen worden gebruikt, of door te verwijzen naar websites met relevante informatie.