Waarom gebruik maken van tolken?


  • Wij worden ingezet op conferenties, vakcongressen, seminars, opleidingen, bij onderhandelingen, personeelsvergaderingen, Europese ondernemingsraden en bij officiële evenementen.

  • Een groot aantal van deze vergaderingen zijn ondenkbaar zonder tolken.


Het belang van tolken

In een geglobaliseerde wereld als de onze worden de markten steeds internationaler. Ze omvatten een groot aantal landen, culturen en... talen. Het overwinnen van taalbarrières is een belangrijk onderdeel van succesvol ondernemen. Communiceren met de klant in zijn of haar taal is niet alleen een must (klant is koning, nietwaar?) maar ook een teken van respect. Tolken kunnen hierin een rol van betekenis spelen.

Een andere reden om gebruik te maken van tolken, is het feit dat het veel eenvoudiger is om zich uit te drukken in de moedertaal. De spreker voelt zich meer op uw gemak, vindt gemakkelijker de juiste woorden en - belangrijker nog - het valt hem veel makkelijker om nuances en gevoeligheden tot uitdrukking te brengen. Dat is in een andere taal vaak een stuk moeilijker, gewoon omdat die taal niet uw moedertaal is, ook al is het goed mogelijk dat de spreker die andere taal goed beheerst.


Multinationale bedrijven en instellingen

Een groot aantal bedrijven en instellingen zijn internationaal actief. Hierdoor ontstaat vaak een officiële nood aan tolken. In een land als België heb je bijvoorbeeld drie officiële talen (NL, FR, DE). Veel instellingen hier gebruiken tolken. Ik werk zelf onder meer voor het Vlaamse Parlement, het Federale Parlement en de vakbonden.

België is bovendien de thuisbasis van het Europese Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers, een groot aantal multinationals en duizenden kleine en grote organisaties die met verschillende talen werken. Sommige organisaties proberen de Europese politiek te beïnvloeden. Het aantal lobbyisten in Brussel wordt geschat op 15.000 à 20.000, het aantal lobby-organisaties zou tussen de 4.500 en 5.000 liggen. Ze komen vooral op voor de belangen van het bedrijfsleven. Er zijn in Brussel echter ook behoorlijk wat Europese vakbondsorganisaties actief. Dit betekent dat er ook op Europees niveau veel werk is voor tolken, zowel bij de instellingen als daarbuiten.