Soorten tolkwerk


Simultaan tolkwerk

Het simultaantolken is allicht de bekendste vorm van tolkwerk. Een spreker geeft een voordracht, de tolk vertaalt het gezegde simultaan (gelijktijdig) in een microfoon. Deelnemers op meertalige conferenties die vertaling nodig hebben, stemmen hun koptelefoon dan af op het kanaal dat hen de gewenste taal aanbiedt.
Wilt u gebruik maken van simultaantolken, dan zal u niet alleen de tolken moeten boeken maar ook het juiste materiaal (cabine, koptelefoons, geluidstechnicus). Simultaan tolken biedt echter een groot aantal voordelen. De spreker hoeft niet te wachten op de vertaling en kan dus ononderbroken spreken, De tolken vertalen bijna onopgemerkt op de achtergrond zonder deelnemers te storen, Anders gezegd: simultaan tolken is zeer doeltreffende methode om mensen van vertaling te voorzien.


Consecutief tolkwerk

Bij het consecutief tolken geeft een spreker zijn voordracht (of een stukje daarvan) terwijl de tolk notities neemt. Daarna volgt de vertaling.
Deze methode is handig wanneer de voordracht kort is (of in kleinere stukjes kan worden opgedeeld) en er voldoende tijd is voor de tolk om het gezegde te vertalen. Een belangrijk nadeel van de consecutieve methode is dat je bijna dubbel zo veel tijd moet uittrekken voor de vergadering, aangezien de vertaling pas na de bijdrage van de spreker komt. Simultaan tolken is bijgevolg efficiënter dan consecutief tolken. Een voorbeeld van een situatie waar eventueel voor de consecutieve methode kan worden gekozen, is de persconferentie.
Tolken nemen hun toevlucht doorgaans tot consecutief tolkwerk wanneer de vergadering en de voordrachten kort zijn en/of wanneer het huren van tolkuitrusting (cabine, koptelefoons, geluidstechnicus) financieel niet gerechtvaardigd kan worden.


Verbindingstolkwerk

Een derde tolkmethode is het verbindingstolken. In dat geval vertaalt de tolk heen-en-weer tussen twee talen, voor twee personen of twee groepen van personen die elk een andere taal spreken. Om de een of andere reden is dit soort tolkwerk eerder zeldzaam.